top of page
future-artificial-intelligence-robot-and

קרן גידור סיסטמתית המבוססת על מודל מסחר ייחודי.

אודות הקרן
אלגופולו קפיטל קרן גידור היא קרן גידור בעלת מודל מסחר ייחודי שפותח ונבדק ע"י מנהלי הקרן במשך מספר שנים . מנהלי הקרן משקיעים את כספם האישי בקרן, מתוך אמונה במודל ובאסטרטגיית ההשקעה.

 

החזון שלנו 

להיות ארגון אמין, הוגן ומקצועי, היוצר ערך משמעותי ללקוחותיו, ע"י ביצוע השקעות לטווח בינוני-ארוך, המבוססות על מודל סטטיסטי ומחקר מעמיק.

 

המטרה שלנו

השגת תשואה גבוהה, בתנודתיות ובסיכון נמוכים ביחס להשקעות המקובלות.
הקרן משקיעה בניירות ערך סחירים בארה"ב לטווח בינוני-ארוך.

futuristic-artificial-intelligence.jpg

הצוות

יושרה, מקצועיות והיכולת לפעול בצוות הן אבני היסוד של אנשינו והן הבסיס להצלחת הקרן.

מנהלי הקרן בחנו את פעילות הקרן עם כספם האישי במשך קרוב ל-2 שנים לפני הקמת הקרן ופנייה למשקיעים, במטרה לבחון את מכלול הסיכונים האפשריים במצבי שוק אמיתיים. מנהלי הקרן משקיעים את כספם האישי בקרן, מתוך אמונה במודל ובאסטרטגיית ההשקעה.

bottom of page